Sunday, September 29, 2013

Remember When..... PART 2

Remember when we ask to make a song for our graduation, that truly describe the life of a high school ASSUMPTIONISTA?

If you can still remember singing this song please have a try to answer the blanks given below.

DI MAPAPAWI, DI MAGLALAHO
Lyrics by: 4th year Students 1992-1993

Di mapapawi ngiti ng alaala
sa araw na ito nakaguhit ang ______.

Di maglalaho mga lungkot at saya
dahil ito'y _______ ng lakas at _________.

Anuman sinuman kami ngayon
ay ______ ito ng mga tao ng ating _______.

Sa aming pag-alis dala sa isip at _____
na ang ________ngayon ay ulila sa _____at _________.

Iisa ang tugon _________ man
alalahanin ang _______ang _______ at kalikasan.

Kaya't di mapapawi di maglalaho

Maging sinuman kami ______ ay _____ ng _______, ng bagong simula.


No comments:

Post a Comment